Gevonden afgelopen maand: 5587 huurwoningen

Privacystatement Huurwoningbemiddeling.nl

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij leggen de persoonsgegevens vast, om de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om klanten per e-mail te benaderen met commerciële uitingen. Als u geen prijs stelt op deze commerciële uitingen, kunt u uw gegevens daartegen laten blokkeren door dit schriftelijk te melden bij de Helpdesk of via het reactieformulier. Ook kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken door gebruik te maken van de unsubscribe mogelijkheid in het toegezonden bericht. Huurwoningbemiddeling.nl besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging.

Huurwoningbemiddeling.nl is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) onder nummer m1462019.

Voor vragen over het privacystatement kunt u contact opnemen met de Huurwoningbemiddeling Helpdesk, Postbus 6325, 3002 AH Rotterdam of via het reactieformulier.

Huurwoningbemiddeling.nl behoudt zich het recht voor haar privacybeleid van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacystatement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.